30th Dec 2022

رفع شد: مسدود شدن درگاه بانک پارسیان (طرح صیانت)

با توجه به گزارش های مشتریان و بررسی های به عمل آمده از دیروز 8 دیماه 1401 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در حرکتی که متاسفانه فقط می توانیم آن را به طرح غیراصولی صیانت ربط دهیم، ارتباط سرورهای خارج ...

8th Dec 2022

سرور ابری: دیتاسنتر جدید آمریکا

شرکت معظم هتزنر پس از شهر اَشبرن ایالت ویرجینیای آمریکا(شرق آمریکا) و به فاصله چند ماه، هم اکنون در غرب آمریکا نیز دیتاسنتر جدید خود را بنا کرده است؛ این دیتاسنتر جدید در شهر هیلزبورو ایالت ...