10th May 2022

میزبانی وب: تغییرات در پلن ها و قیمت ها

بدینوسیله به اطلاع مشتریان گرامی ابزار وب می رساند با توجه به تغییرات عمده و همچنین تغییر در ساختار تعیین قیمت، از تاریخ 10 می 2022 موارد به شرح زیر اجرایی می باشند: - هاست های حرفه ای صرفا برای ...