Wednesday, September 22, 2021

پسوندهای جدید art. و beauty. به پسوندهای دامنه قابل ثبت توسط ابزار وب افزوده شد؛ از این پسوندها می توان جهت ثبت دامنه با نامی اصیل برای هنرمندان گرانقدر و سالن های آرایش و زیبایی استفاده کرد.« برگشت