مشاهده مقاله با برچسب: 'vps'

 نحوه نصب ویندوز بر روی سرور

برای نصب سیستم عامل ویندوز بر روی سرور مجازی فارغ از سیستم عامل کنونی، بدین صورت اقدام می کنیم:...