چهارشنبه, January 4, 2023

با توجه به مشکلات اخیر با شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (درگاه پارسیان) تصمیم گرفتیم با شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد (درگاه پاسارگاد) جهت اخذ دومین درگاه پرداخت اینترنتی ابزار وب قرارداد ببندیم؛ امیدواریم درگاه پشتیبان، کمکی در پرداخت مطمئن تر و امن تر شما مشتریان ارجمند ابزار وب باشد.

جا دارد از دوستان بزرگوارمان در شرکت شبکه پرداخت الکترونیکی شاپرک کمال احترام و سپاسگزاری را داشته باشیم.« برگشت